Internationale oriëntatie

Internationale oriëntatie

Op 3 competentieniveaus

Handelt vanuit het perspectief van mensen en/of organisaties uit andere landen. Weet hier effectief mee om te gaan.

Per competentie wordt het basisgedrag omschreven. Elke competentie is tevens uitgewerkt in concreet gedrag op drie niveaus. Dit gedrag is niet uitputtend, het geeft slechts een indicatie van wat van de persoon op een bepaald niveau aan gedrag verwacht mag worden. Het basisgedrag is het gedrag dat als vanzelfsprekend bij iedereen (ongeacht het niveau binnen de organisatie) verwacht mag worden.

Internationale oriëntatie
Bij deze competentie gaat het om de gerichtheid op, c.q. de belangstelling voor andere culturen en daardoor op natuurlijke wijze kunnen omgaan met mensen uit die culturen. Het basisgedrag is: het herkennen van en effectief omgaan met gewoontes/achtergronden van mensen uit andere culturen.

Niveau 1

Weet zowel hier als in het buitenland effectief om te gaan met personen met verschillende culturele achtergronden
 • Staat open voor de werkwijzen van personen uit andere culturen die wellicht naar Nederlandse maatstaven ongebruikelijk zijn.
 • Gebruikt in het buitenland culturele verschillen om van elkaar te leren, door kennis, ervaring en werkwijze uit te wisselen.
 • Bouwt in het buitenland actief relaties op ten behoeve van de eigen onderneming.
 • Maakt in een multiculturele groep gebruik van ieders sterke kanten om tot een resultaat te komen.

Niveau 2

Weet zich in uiteenlopende landen op natuurlijke wijze een weg te vinden
 • Hanteert te midden van meerdere, verschillende culturen een eigen effectieve stijl van opereren/zaken doen.
 • Vindt het een uitdaging om een weg te vinden in andere/onbekende culturen.
 • Bouwt in onbekende landen in korte tijd contacten met sleutelfiguren op.
 • Doorziet in andere landen snel de (on)mogelijkheden voor het behalen van resultaten/het creëren van business kansen.

Niveau 3

Is in zijn/haar manier van leven, denken en handelen breed, internationaal georiënteerd
 • Plaatst de strategische acties van de organisatie vanzelfsprekend in een multinationale marktomgeving.
 • Hanteert de wereld als werkterrein in de zoektocht naar strategische businessmogelijkheden.
 • Verkent continu internationale markten op mogelijkheden voor de organisatie.
 • Bouwt op strategisch niveau gemakkelijk relaties op met potentiële internationale business partners.
Scroll naar top