Initiatief

Initiatief

Op 3 competentieniveaus

Ziet kansen en mogelijkheden en neemt daarop actie.

Per competentie wordt het basisgedrag omschreven. Elke competentie is tevens uitgewerkt in concreet gedrag op drie niveaus. Dit gedrag is niet uitputtend, het geeft slechts een indicatie van wat van de persoon op een bepaald niveau aan gedrag verwacht mag worden. Het basisgedrag is het gedrag dat als vanzelfsprekend bij iedereen (ongeacht het niveau binnen de organisatie) verwacht mag worden.

Initiatief
Bij deze competentie gaat het vooral om een pro-actieve houding en het op basis daarvan ondernemen van actie. Het basisgedrag is: bereidheid om meer te doen dan gebruikelijk is in de werk/bedrijfssituatie.

Niveau 1

Doet binnen de eigen werksituatie, meer dan gevraagd c.q. verwacht wordt
 • Doet in het werk meer dan strikt genomen van hem/haar verwacht wordt.
 • Komt uit zichzelf met voorstellen ter verbetering van het eigen werk.
 • Kijkt in het eigen werk vooruit en komt zonodig in actie.
 • Komt met voorstellen ter verbetering van het resultaat van het team.
 • Ziet, op basis van signalen buiten de directe werkomgeving, kansen om de teamresultaten te verbeteren.

Niveau 2

Zoekt kansen en onderneemt actie ter verbetering van resultaten van het onderdeel
 • Zoekt naar mogelijkheden om op de (middel-)lange termijn beter werk te leveren en onderneemt hierop actie.
 • Onderneemt actie op zaken in de onderneming die anders en/of beter kunnen.
 • Zoekt actief naar kansen om de resultaten van het onderdeel te verbeteren en onderneemt actie om deze te benutten.
 • Pakt zaken op, ook als die niet direct te maken hebben met de doelstellingen van het eigen onderdeel.

Niveau 3

Zoekt mogelijkheden en onderneemt actie met het oog op kansen voor de onderneming in de toekomst
 • Zet acties uit om voor de onderneming kansen te grijpen als deze zich voordoen.
 • Ziet in lange termijn ontwikkelingen (intern en extern) kansen voor de onderneming en onderneemt hierop actie.
 • Zorgt dat belangrijk kansen voor de onderneming door verantwoordelijke bedrijfsonderdelen worden opgepakt.
 • Stuurt de koers van de onderneming tijdig bij op basis van nieuwe ontwikkelingen (intern en extern).
Scroll naar boven
Scroll naar top