Gevoel voor details

Gevoel voor details

Op 3 competentieniveaus

Herkent de relevantie van aan het werk verbonden details; weet daar op accurate en verantwoordelijke wijze mee om te gaan.

Per competentie wordt het basisgedrag omschreven. Elke competentie is tevens uitgewerkt in concreet gedrag op drie niveaus. Dit gedrag is niet uitputtend, het geeft slechts een indicatie van wat van de persoon op een bepaald niveau aan gedrag verwacht mag worden. Het basisgedrag is het gedrag dat als vanzelfsprekend bij iedereen (ongeacht het niveau binnen de organisatie) verwacht mag worden.

Gevoel voor details
Essentieel bij deze competentie is het herkennen van de relevantie van details en de gevolgen van eventuele fouten. Het basisgedrag is: het hebben van oog voor relevante details.

Niveau 1

Heeft gevoel voor details in het eigen werk/deskundigheidsgebied
 • Controleert het eigen werk zorgvuldig, blijft hierbij kritisch en alert.
 • Vindt in de eigen werksituatie fouten die door anderen over het hoofd zijn gezien.
 • Handelt routinematige werkzaamheden met voldoende aandacht en zorgvuldigheid af.
 • Gebruikt in het eigen werk checklisten om er zeker van te zijn dat alle aspecten zijn meegenomen.

Niveau 2

Stuurt anderen aan op detailzaken binnen het eigen deskundigheidsgebied
 • Maakt anderen alert op detailzaken door aan te geven waar zij precies op moeten letten.
 • Wijst anderen op het gebruik van checklisten om er zeker van te zijn dat alle aspecten worden meegenomen.
 • Spreekt een ander aan op fouten in het werk die door de ander over het hoofd zijn gezien.
 • Is alert op detailzaken die niet direct tot de eigen verantwoordelijkheid horen, maar die wel van invloed zijn op het werk.

Niveau 3

Heeft gevoel voor essentiële details buiten het eigen deskundigheidsgebied
 • Weet de juiste vraagtekens te zetten bij een verhaal (plan, voorstel, etc.-) van personen uit andere vakgebieden.
 • Weet de juiste vragen te stellen (voor onderbouwing, achtergronden) zonder deskundig te zijn op het betreffende gebied.
 • Ontdekt in een verhaal (plan, voorstel, etc.) van personen uit andere vakgebieden onvolkomenheden of blinde vlekken.
 • Signaleert relevante details in het werk van personen uit een ander vakgebied die een grote impact kunnen hebben.
Scroll naar top