Flexibiliteit

Flexibiliteit

Op 3 competentieniveaus

Speelt effectief in op veranderende omstandigheden, als mede op mensen met uiteenlopende perspectieven, opmerkingen en vragen. Anticipeert daarop.

Per competentie wordt het basisgedrag omschreven. Elke competentie is tevens uitgewerkt in concreet gedrag op drie niveaus. Dit gedrag is niet uitputtend, het geeft slechts een indicatie van wat van de persoon op een bepaald niveau aan gedrag verwacht mag worden. Het basisgedrag is het gedrag dat als vanzelfsprekend bij iedereen (ongeacht het niveau binnen de organisatie) verwacht mag worden.

Flexibiliteit
Het gaat hier om het effectief kunnen schakelen tussen werkwijzen, stijlen, zienswijzen, etc. om een doel te bereiken (pro-actief). Het basisgedrag is: het openstaan voor verwachte of onverwachte veranderingen in de omgeving, en bereid zijn daar iets mee te doen.

Niveau 1

Is in staat eigen mening, houding, aanpak, etc. te veranderen op basis van nieuwe inzichten
 • Geeft het gesprek een andere wending op het moment dat het gewenste resultaat niet wordt behaald.
 • Verandert de manier van werken indien blijkt dat het gewenste resultaat niet wordt behaald.
 • Is in staat van mening te veranderen op basis van nieuwe informatie/argumenten.
 • Schakelt gemakkelijk over op een nieuwe werkwijze als hij/zij daarmee de efficiency en/of effectiviteit kan vergroten.

Niveau 2

Is continu bezig het eigen werk af te stemmen op (veranderende) eisen vanuit de omgeving
 • Schakelt gemakkelijk over op een andere stijl of aanpak om een doel te kunnen bereiken.
 • Is in een gesprek voortdurend op zoek naar een stijl of aanpak die het meest aansluit bij de gesprekspartners.
 • Staat open voor andere manieren van werken, wanneer er signalen zijn dat daarmee de efficiency en/of effectiviteit kan worden vergroot.
 • Wijzigt soepel de eigen aanpak op het moment dat deze door de gesprekspartners niet wordt geaccepteerd.
 • Hanteert een stijl die naadloos aansluit bij de verschillende achtergronden, belangen, etc. van betrokkenen.

Niveau 3

Is continu bezig tijdens het proces van stijl of aanpak te wisselen op basis van subtiele signalen
 • Is in staat om op basis van subtiele signalen een stijl te kiezen die effectief is in een nieuwe, onbekende situatie.
 • Is in staat stijl of aanpak te wijzigen op het moment dat zich onverwacht kritiek, weerstand, etc. voordoet.
 • Wijzigt de eigen stijl, als dit gezien de fase waarin de onderneming zich bevindt, vereist is.
 • Is bereid zijn mening te herzien, als er nieuwe argumenten zijn om een “go” te geven voor een strategisch voorstel.
Scroll naar boven
Scroll naar top