Creativiteit

Creativiteit

Op 3 competentieniveaus

Komt met oorspronkelijke gezichtspunten, ideeën of oplossingen. Bedenkt nieuwe mogelijkheden om tot resultaten te komen

Per competentie wordt het basisgedrag omschreven. Elke competentie is tevens uitgewerkt in concreet gedrag op drie niveaus. Dit gedrag is niet uitputtend, het geeft slechts een indicatie van wat van de persoon op een bepaald niveau aan gedrag verwacht mag worden. Het basisgedrag is het gedrag dat als vanzelfsprekend bij iedereen (ongeacht het niveau binnen de organisatie) verwacht mag worden.

Creativiteit
In alle functies is een bepaalde mate van creativiteit nodig. Deze competentie is echter met name bedoeld voor functies waarin het van belang is met totaal nieuwe ideeën te komen, buiten de gebaande paden te treden, geheel nieuwe concepten te bedenken, etc. (schertsend ook wel een hoog “Willie Wortel gehalte” genoemd). Het basisgedrag is: het bezitten van verbeeldingskracht.

Niveau 1

Komt met oorspronkelijke ideeën, oplossingen in de eigen werksituatie
 • Staat open voor voorstellen om een probleem op een andere wijze te benaderen.
 • Komt/denkt mee met andere zienswijzen.
 • Staat open voor de creatieve inbreng van anderen.
 • Denkt los van de heersende orde, structuur en hiërarchie.

Niveau 2

Komt met oorspronkelijke ideeën buiten de eigen werksituatie
 • Komt met alternatieve mogelijkheden om een probleem op te lossen.
 • Zoekt uitdagingen in nieuwe en andere oplossingen, gedachten en werkwijzen.
 • Past bestaande oplossingen voor bekende problemen aan voor andersoortige problemen.
 • Benadert problemen vanuit nieuwe of onverwachte invalshoeken.

Niveau 3

Komt met oorspronkelijke/innovatieve ideeën in nieuwe onbekende situaties
 • Creëert synergie tussen de eigen ideeën en die van anderen om tot vernieuwende voorstellen te komen.
 • Komt met ideeën die getuigen van een grote verbeeldingskracht en vindingrijkheid.
 • Komt in situaties waar anderen geen mogelijkheden meer zien, met vernieuwende ideeën.
 • Komt met ideeën die wezenlijk anders zijn dan tot dan toe door anderen bedacht.
Scroll naar boven
Scroll naar top