Coaching

Coaching

Op 3 competentieniveaus

Herkent en ontwikkelt talent bij anderen met het oog op huidig en toekomstig functioneren en presteren; past hiertoe de eigen stijl aan de ander en de situatie aan.

Per competentie wordt het basisgedrag omschreven. Elke competentie is tevens uitgewerkt in concreet gedrag op drie niveaus. Dit gedrag is niet uitputtend, het geeft slechts een indicatie van wat van de persoon op een bepaald niveau aan gedrag verwacht mag worden. Het basisgedrag is het gedrag dat als vanzelfsprekend bij iedereen (ongeacht het niveau binnen de organisatie) verwacht mag worden.

Coaching
Coachen is een proces (vaak tussen manager en medewerker), waarin aandacht wordt besteed aan de ontplooiingsmogelijkheden voor de medewerkers op korte/lange termijn. Het basisgedrag is: de bereidheid om anderen te begeleiden en te helpen en daarvoor tijd en ruimte vrij te maken.

Niveau 1

Ondersteunt de ander om tot een verbetering te komen in zijn/haar functioneren
 • Is aanspreekpunt voor vragen./problemen van medewerkers/collega’s.
 • Geeft medewerkers/collega’s regelmatig inhoudelijke tips om tot betere resultaten in het werk te komen.
 • Schept duidelijkheid over wat er aan prestaties van medewerkers/collega’s wordt verwacht.
 • Geeft op basis van geleverde prestaties van medewerkers/collega’s welke talenten zij verder kunnen ontwikkelen.

Niveau 2

Helpt anderen de eigen capaciteiten te vergroten met het oog op toekomstig functioneren in de functie
 • Helpt medewerkers hun talenten te ontwikkelen, gezien de eisen die er in de toekomst aan hen gesteld zullen worden.
 • Helpt medewerkers hun inzicht te vergroten in de eigen sterke en zwakke kanten, interesses en ambities.
 • Ondersteunt medewerkers bij het realiseren van lange termijn doelstellingen die zij voor zichzelf hebben geformuleerd.
 • Bespreekt samen met medewerkers/collega’s welke talenten zij verder kunnen ontwikkelen.

Niveau 3

Ondersteunt anderen bij het vergroten van hun capaciteiten met het oog op toekomstige ontwikkelingen in de organisatie
 • Spreekt medewerkers/collega’s aan op de eigen verantwoordelijkheid om te werken aan de ontwikkeling van hun eigen talenten.
 • Wijst medewerkers/collega’s op talenten die zij moeten ontwikkelen met het oog op hun loopbaanmogelijkheden binnen de onderneming.
 • Stimuleert medewerkers/collega’s het competentie-niveau voortdurend af te stemmen op ontwikkelingen van de afdeling/organisatie.
 • Denkt met anderen mee hoe zij hun capaciteiten kunnen vergroten om hun effectiviteit in toekomstige functies te vergroten.
Scroll naar top